Jste zde: » O Cotonea » Historie
  • Založení tkalcovny bavlny Elmer & Zweifel sahá až do roku 1855. Až do dnešního dne je ve vlastnictví rodiny. Od počátku byla bavlna zpracovávána do tkanin,  po všechny generace byl kladen důraz na architekturu a rozmanitost druhů fauny a flóry v továrním areálu.

    Založení tkalcovny bavlny Elmer & Zweifel sahá až do roku 1855. Až do dnešního dne je ve vlastnictví rodiny. Od počátku byla bavlna zpracovávána do tkanin, po všechny generace byl kladen důraz na architekturu a rozmanitost druhů fauny a flóry v továrním areálu.

  • Stejně jako mnoho jiných společností, také společnost Elmer & Zweifel nejprve vyráběla plný textilní sortiment. Později se specializovala na textilie pro lékařské a technické účely.  Tak si mohla vybudovat komplexní textilní znalosti, z nichž Cotonea těží dodnes.

    Stejně jako mnoho jiných společností, také společnost Elmer & Zweifel nejprve vyráběla plný textilní sortiment. Později se specializovala na textilie pro lékařské a technické účely. Tak si mohla vybudovat komplexní textilní znalosti, z nichž Cotonea těží dodnes.

Od počátku industrializace textilního průmyslu do dneška

Založení tkalcovny Elmer & Zweifel bratranci Friedrichem Elmerem a Heinrichem Elmerem sahá až do roku 1855. Dodnes je ve vlastnictví rodiny. Od počátku byla bavlna zpracovávána ve tkaninu. Stejně jako mnoho jiných společností, také Elmer & Zweifel nejprve vyráběla plný textilní sortiment všech běžných látek jako je oblečení, lůžkoviny nebo damašky. Později se specializovala na zdravotnické textilie a tkaniny pro technické účely, nebo textilie pro péči o dítě. Takto si společnost byla schopná vybudovat rozsáhlé textilní znalosti, ze kterých dnes profituje každá fáze výroby Cotonea.

Textilní průmysl jako jeden z prvních nahradil řemeslnou výrobu strojním zařízením. Anglie začala s mechanizací v předení a tkaní už na konci 18. století. Po Napoleonově blokádě roku 1806, tedy takzvané "kontinentální blokádě" proti Britským ostrovům, začalo také Švýcarsko budovat textilní průmysl. Se svou vodní energií, využívanou k pohonu strojů, byla země v té době ideální pro industrializaci.

Když byly v polovině 19. století řeky a potoky ve Švýcarsku plně rozšířeny, hledali bratři Elmerové z kantonu Glarus nové místo. Našli jej ve velmi chudém Württembersku, kde byly po ukončení kontinentální blokády roku 1814 velké hospodářské problémy. Byla tu však spousta volné vodní energie a pracovní síly. V celém německém středohorském regionu se svou tradiční výrobou postupně ztrácel len a vlna na významu – a rostl textilní průmysl zpracovávající bavlnu.