OTISK

1. Poskytovatel

Elmertex k.s.
se sídlem Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí, Česká republika

IČ 25299212, DIČ CZ25299212

Firma je registrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 7606

E-mail: info@elmertex.cz
E-mail: info@cotonea.cz
Telefon: +420 491 482 389

Komplementář:

Elmertex Management s.r.o., Náchodská 227, 549 32 Velké Poříčí
Jednatel: Dipl. Ing. Roland Stelzer
Jednatel: Ing. Zdenka Meldová

Mateřská společnost:

Gebr. Elmer & Zweifel GmbH & Co. KG
se sídlem Auf dem Brühl 1-9, 72658 Bemplingen, Německo

DIČ: DE146267344

Rejstříkový soud: Okresní soud ve Stuttgartu

Registrační číslo: HRA 220608

E-mail: info@elmer-zweifel.de
E-mail: info@cotonea.de
Telefon: +49 (0) 7123 9380 0
Fax: +49 (0) 7123 9380 11
Jednatel: Dipl. Ing. Roland Stelzer

2. Odpovědnost za obsah

Odpovědnost za obsah: Dipl. Ing. Roland Stelzer

Copyright ©2018 Gebr. Elmer & Zweifel GmbH & Co. KG

Všechna práva vyhrazena

Design: Loup GmbH, Stuttgart

Fotografie: Klaus Mellenthin, Berlín, Arne Hartenburg, Stuttgart a další

Realizace, hosting: Gittinger GmbH, Ostrach

3. Oznámení o ochraně osobních údajů

Pokud je zde dána možnost zadávat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jména, adresy), pak je vkládání těchto údajů výhradně na dobrovolném rozhodnutí uživatele. Využívání a placení všech nabízených služeb je - pokud je to technicky možné a přiměřené - povoleno bez poskytnutí těchto údajů, nebo s poskytnutím anonymních údajů nebo pseudonymu. Použití kontaktních údajů zveřejněných v tiráži, nebo srovnatelných informací (jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy třetími stranami k zasílání informací, které nebyly výslovně vyžádány) není povoleno. V případě porušení tohoto zákazu si výslovně vyhrazujeme právo podniknout příslušné právní kroky proti odesílatelům tzv. spamových e-mailů.

Další informace o ochraně údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

4. Registrace, heslo

Některé naše webové stránky mohou být chráněny heslem. Přístup na tyto stránky je možný pouze pro registrované uživatele. Společnosti Elmertex k.s. a Gebr. Elmer & Zweifel GmbH & Co. KG jako poskytovatel nemají žádný nárok na registraci uživatele. Poskytovatel je oprávněn kdykoli bez udání důvodu zrušit oprávnění uživatele k přístupu zablokováním přístupových údajů. To zejména v případě, že uživatel uvedl při registraci nesprávné údaje nebo porušil platné zákony při nakládání s přístupovými údaji či při používání webové stránky. Při registraci je uživatel povinen uvést pravdivé údaje a neprodleně informovat poskytovatele o jakýchkoli pozdějších změnách.

5. Povinnosti uživatele

Při používání našich webových stránek je uživateli zakázáno poškozovat osoby, zejména nezletilé, porušovat jejich osobnostní práva; svým chováním porušovat dobré mravy; porušovat práva průmyslového vlastnictví, autorská práva nebo jiná vlastnická práva; přenášet obsah s viry, tzv. trojskými koni apod., které mohou poškodit software; zadávat, ukládat nebo odesílat hypertextové odkazy nebo obsah, ke kterému nemá oprávnění, zejména pokud tyto hypertextové odkazy nebo obsah porušují povinnosti mlčenlivosti nebo jsou nezákonné; distribuovat reklamní nebo nevyžádané e-maily (tzv. „spam“) nebo nabádat k účasti v loteriích, pyramidových hrách, řetězových dopisech a podobných kampaních. Poskytovatel může kdykoli zablokovat přístup na své webové stránky v případě, že uživatel tyto své povinnosti poruší.

6. Odkazy a reference

Webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky. Vzhledem k tomu, že tyto externí webové stránky nejsou pod naší kontrolou, nemůžeme jako poskytovatel přijmout žádnou odpovědnost za jejich obsah. Za Elmertex k.s. a Gebr. Elmer & Zweifel GmbH & Co. KG tímto výslovně prohlašujeme, že v době vytvoření odkazu nebyl na odkazovaných stránkách ("hyperlinky") rozeznatelný žádný nezákonný obsah. Nemáme žádný vliv na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných / propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancujeme od veškerého obsahu na všech odkazovaných / připojených stránkách, který byl po vytvoření odkazu změněn. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference umístěné v rámci našich vlastních webových stránek, jakož i na záznamy třetích stran v návštěvních knihách, diskusních fórech, adresářích odkazů, seznamech adresátů a všech dalších formách námi zřízených databází, jejichž obsah může být přístupný externě. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nevyužití takových informací, je obecně odpovědný poskytovatel příslušné stránky, na kterou bylo odkazováno. Společnosti Elmertex k.s. a Gebr. Elmer & Zweifel GmbH & Co. KG nemohou za žádných okolností nést odpovědnost za jakékoli škody jakéhokoli druhu vyplývající z použití zde uvedených informací - ať už jde o škody přímé, nepřímé nebo následné, včetně škod vyplývajících ze ztráty dat.

7. Autorská práva a práva k ochranným známkám

Obsah tohoto webu, včetně jeho designu, je chráněn autorským právem. Bez předchozího písemného souhlasu od společnosti Gebr. Elmer & Zweifel GmbH & Co. KG je zakázáno jej rozmnožovat, distribuovat, reprodukovat nebo jakýmkoliv způsobem, i částečně, zpracovávat (pokud by to nebylo výslovně v konkrétním případě povoleno). To platí i pro obsah třetích stran. Reprodukce nebo použití naší grafiky, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích nejsou bez výslovného souhlasu společnosti Gebr. Elmer & Zweifel GmbH & Co. KG. povoleny. U obsahu, který nebyl vytvořen provozovatelem, dodržujeme autorská práva třetích osob. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, žádáme vás, abyste nás o tom informovali. Obsah porušující zákon okamžitě odstraníme.

8. Značky a ochranné známky

Značky a ochranné známky uvedené na této webové stránce podléhají vlastnickým právům příslušného vlastníka.

Velké Poříčí 1.6.2023