Jste zde: » Výrobní » Země původu

Země původu / projektů

Cotonea-bio-bavlna pochází z partnerských projektů v Kyrgyzstánu a Ugandě, z pěstitelských oblastí, kde je dostatek srážek. Rostliny bavlníku potřebují k růstu hodně vody.

Bio-bavlna znamená:

 • Biologická ochrana rostlin místo používání pesticidů
 • Přírodní hnojiva místo chemických hnojiv
 • Žádné extrahování půdy monokulturami. Střídáním s jinými plodinami je dlouhodobě zajištěna lepší úrodnost půdy
 • Ochrana hodnotné podzemní vody
 • Žádné geneticky modifikované odrůdy
 • Hektarový výnos je u mnoha pěstitelů vyšší než u konvenčního pěstování.

Cotonea se zavázala k ekologickému zemědělství u bavlny v Ugandě a- v úzké spolupráci se švýcarskou rozvojovou organizací - v Kyrgyzstánu. Více než 150 let zkušeností v oblasti zpracování bavlny může Cotonea přenést na pěstitele, kteří tak mohou neustále zvyšovat kvalitu a dodávat bio-bavlnu v mimořádně vysoké čistotě. Zajištěním výkupu nabízí Cotonea pěstitelům dodatečné finanční zabezpečení a posiluje jejich sebeúctu. Cotonea je v přímém spojení s producenty bavlny a má na místě správce. Cotonea zná své dodavatele a nemusí se spoléhat - jako mnoho velkých módních řetězců – na často pochybné certifikáty. Cotonea sama kontroluje kvalitu a čistotu své organické bavlny.

Uganda

 • Uganďané jsou hrdí, elegantní oblečení je důležité. Ženy nosí své nejlepší šaty. Žijí se svými rodinami na severu, v blízkosti Gulu, a pracují pro Cotoneu. Tímto projektem žije celkem 50.000 lidí.

  Uganďané jsou hrdí, elegantní oblečení je důležité. Ženy nosí své nejlepší šaty. Žijí se svými rodinami na severu, v blízkosti Gulu, a pracují pro Cotoneu. Tímto projektem žije celkem 50.000 lidí.

 • V tomto regionu probíhala 20 let krvavá občanská válka . Teprve v polovině roku 2010 byly uzavřeny poslední uprchlické tábory a lidé se vrátili do svých vesnic. V mnoha případech se kvůli existenčním věcem jiné - jako zemědělské znalosti – vytrácely.

  V tomto regionu probíhala 20 let krvavá občanská válka . Teprve v polovině roku 2010 byly uzavřeny poslední uprchlické tábory a lidé se vrátili do svých vesnic. V mnoha případech se kvůli existenčním věcem jiné - jako zemědělské znalosti – vytrácely.

 • I přes občanskou válku znají staří zemědělci ekologické zemědělství jako svou kapsu ve vestě. V polích projektu Cotonea-bio-bavlna dnes rostou silné, zdravé rostliny bavlníku, které přinášejí dobrou sklizeň.

  I přes občanskou válku znají staří zemědělci ekologické zemědělství jako svou kapsu ve vestě. V polích projektu Cotonea-bio-bavlna dnes rostou silné, zdravé rostliny bavlníku, které přinášejí dobrou sklizeň.

 • Mladé pomocnice nosí svou úrodu do sběrného místa. Úrodu načechraných bavlněných vláken přenášejí tak, jak ženy v Africe přepravují téměř vše: na hlavě

  Mladé pomocnice nosí svou úrodu do sběrného místa. Úrodu načechraných bavlněných vláken přenášejí tak, jak ženy v Africe přepravují téměř vše: na hlavě

 • Dobré peníze za dobře odvedenou práci. Sesbírané množství je zváženo a zdokumentováno, mzda je vyplacena v hotovosti a potvrzena. Mnoho bankovek změní každý den majitele, protože 1000 ugandských šilinků odpovídá 0,30 eurocentům.

  Dobré peníze za dobře odvedenou práci. Sesbírané množství je zváženo a zdokumentováno, mzda je vyplacena v hotovosti a potvrzena. Mnoho bankovek změní každý den majitele, protože 1000 ugandských šilinků odpovídá 0,30 eurocentům.

 • Přestávka na oddech ve vlákenném flauši. Sklad je naplněn téměř až po střechu, sklizeň bavlny je donesena. Po tvrdé fyzické práci jsou všichni unavení, ale spokojení.

  Přestávka na oddech ve vlákenném flauši. Sklad je naplněn téměř až po střechu, sklizeň bavlny je donesena. Po tvrdé fyzické práci jsou všichni unavení, ale spokojení.

 • Kontrola po ugandsku: vše je pečlivě zaznamenáno v tlustém sešitě. Jak vysoká je sklizeň? Kolik peněz bylo vyplaceno? S jakým množstvím může Cotonea disponovat? Na konci dne zná každý svou mzdu za práci.

  Kontrola po ugandsku: vše je pečlivě zaznamenáno v tlustém sešitě. Jak vysoká je sklizeň? Kolik peněz bylo vyplaceno? S jakým množstvím může Cotonea disponovat? Na konci dne zná každý svou mzdu za práci.

 • Na starém, robustním, vzácném čistícím stroji Roller-gin, se budou měnit hnací řemeny. Zde si dělníci všechno opravují sami, pro ně je to hračka. A kdo ví, možná si i hnací řemeny sami vyrobili ...

  Na starém, robustním, vzácném čistícím stroji Roller-gin, se budou měnit hnací řemeny. Zde si dělníci všechno opravují sami, pro ně je to hračka. A kdo ví, možná si i hnací řemeny sami vyrobili ...

 • Farmáři v projektu berou své názory velmi vážně. Po pozdravu a modlitbě se jde jednat. Každý může přednést svá přání a své obavy.

  Farmáři v projektu berou své názory velmi vážně. Po pozdravu a modlitbě se jde jednat. Každý může přednést svá přání a své obavy.

 • Děti jsou pýchou a bohatstvím ugandských rodičů. Osm jako zde, nebo také deset či dvanáct dětí není ničím neobvyklým. S hrdostí naplní novou chýši, obloženou nepálenými cihlami.

  Děti jsou pýchou a bohatstvím ugandských rodičů. Osm jako zde, nebo také deset či dvanáct dětí není ničím neobvyklým. S hrdostí naplní novou chýši, obloženou nepálenými cihlami.

 • Přestávka ve stínu doškové střechy. Pokojné ticho ve spalujícím slunci. Dojem sucha je ale klamný. Uganda je zelená, prší po celý rok, zejména během období dešťů, poměrně málo pak od září do února.

  Přestávka ve stínu doškové střechy. Pokojné ticho ve spalujícím slunci. Dojem sucha je ale klamný. Uganda je zelená, prší po celý rok, zejména během období dešťů, poměrně málo pak od září do února.

 • Vaření, jídlo, spánek - to vše v prostoru, který k tomu jeho obyvatelé nutně potřebují. Zametá se několikrát denně, čistota je prvořadá. Žije se však venku: celý rok se denní teplota pohybuje mezi 25 a 28 stupni.

  Vaření, jídlo, spánek - to vše v prostoru, který k tomu jeho obyvatelé nutně potřebují. Zametá se několikrát denně, čistota je prvořadá. Žije se však venku: celý rok se denní teplota pohybuje mezi 25 a 28 stupni.

Občanská válka až do roku 2006, nyní žije 10.000 lidí z bio-bavlny pro Cotoneu.

Bavlna-Cotonea je biologicky kontrolovaně pěstovaná v Kyrgyzstánu a v Ugandě. Je zamezeno pěstování monokultur, dodržuje se střídání plodin. To znamená, že půda není ještě více vyluhována: v důsledku organického zemědělství je ještě plodnější. Chemické ošetření polí (hnojivy a pesticidy) je zcela vynecháno. Sklizeň bavlny se provádí výhradně ručně, tím se dosahuje vyšší kvality. Nepoužívají se toxické přípravky jako u mechanizované sklizně.

Na orné půdě na severozápadě Ugandy, která ležela ladem po celá desetiletí kvůli válce, se před nedávnem začalo s pěstováním bio-bavlny. Zatímco organizace jako GTZ podporují projekt z politických důvodů, Cotonea pomáhá jako klíčový partner dát lidem nové perspektivy. Pozemek je úrodný a je přirozeně zavlažován deštěm. Blízko rovníku může být sklizeň i několikrát do roka. Bavlna slouží k získávání peněz. Peníze vydávají farmáři hlavně za zdraví a vzdělávání dětí.

Zkušení farmáři dosahují vysokých výnosů. Mnozí mladí zemědělci, kteří se nemohli zemědělství vyučit, musejí nejprve projít tréninkem a proškolením. Zatímco v konvenčním pěstování bavlny v Africe rok co rok umírá bezpočet lidí na otravu pesticidy, pěstování bio-bavlny umožňuje zachovat úrodnost půdy a důležitou čistototu podzemní vody přirozenou cestou. Místní projektová společnost zná mnoho způsobů přirozeného boje proti škůdcům: výsadbu doplňkových plodin, využití vodou kvašených listů či chov prospěšných organismů jako jsou vosy. Stále důležitější je, aby byla zemědělcům dodávána přírodní semena, která jsou cíleně pěstěna a dále vyvíjena. Každé jednotlivé pole je pečlivě sledováno, všechna opatření se zaznamenávají do zprávy. Soulad se všemi ekologickými předpisy je monitorován nezávislou certifikační organizací.

Kyrgyzstán

 • Také v Kyrgyzstánu (správně je to "Kyrgyzská republika") je bavlna sbírána ručně. Po přechodu na certifikovanou bio-bavlnu v roce 2005 jde celé množství bavlny z projektu švýcarské pomocné organizace Helvetas Cotonee.

  Také v Kyrgyzstánu (správně je to "Kyrgyzská republika") je bavlna sbírána ručně. Po přechodu na certifikovanou bio-bavlnu v roce 2005 jde celé množství bavlny z projektu švýcarské pomocné organizace Helvetas Cotonee.

 • Úrodná, živá půda v pusté, drsné krajině a moudrá, dobrá práce umožňují bohatou úrodu. To prožívá přímo tato pomocnice. Žije z bavlny - a pro ni. Ta jí nabízí zajištěný příjem.

  Úrodná, živá půda v pusté, drsné krajině a moudrá, dobrá práce umožňují bohatou úrodu. To prožívá přímo tato pomocnice. Žije z bavlny - a pro ni. Ta jí nabízí zajištěný příjem.

 • Návštěva u zemědělce s nejvyššími výnosy a u jeho manželky. Pokud se ho zeptáte, jak toho dosáhl, odpovídá skromně a při tom září štěstím: udělal jsem vše jednoduše tak, jak mě to vedoucí projektu naučil.

  Návštěva u zemědělce s nejvyššími výnosy a u jeho manželky. Pokud se ho zeptáte, jak toho dosáhl, odpovídá skromně a při tom září štěstím: udělal jsem vše jednoduše tak, jak mě to vedoucí projektu naučil.

 • Pro dnešek je práce hotova, unavené a spokojené pomocnice při sklizni jdou zpět do své vesnice. Stroje, paliva a hnojiva jsou v Kyrgyzstánu vzácné. Svá (organická!) hnojiva si pěstitelé bio-bavlny vyrábějí sami.

  Pro dnešek je práce hotova, unavené a spokojené pomocnice při sklizni jdou zpět do své vesnice. Stroje, paliva a hnojiva jsou v Kyrgyzstánu vzácné. Svá (organická!) hnojiva si pěstitelé bio-bavlny vyrábějí sami.

 • Pomocnice čekají na poli vedle pole s bavlnou na každodenní odvoz sklizně. Také při této práci na poli nosí své nejlepší šaty. Toto není práce pro muže.

  Pomocnice čekají na poli vedle pole s bavlnou na každodenní odvoz sklizně. Také při této práci na poli nosí své nejlepší šaty. Toto není práce pro muže.

 • Krásný, zdravý kůň zajišťuje skromný blahobyt. Je to dopravní prostředek, který snese jako palivo výpěstky z vlastního pěstování. To je dobře, protože benzín a nafta jsou vzácné.

  Krásný, zdravý kůň zajišťuje skromný blahobyt. Je to dopravní prostředek, který snese jako palivo výpěstky z vlastního pěstování. To je dobře, protože benzín a nafta jsou vzácné.

 • Jednoduché, ale uklizené a čisté je toto sběrné místo, do něhož při západu slunce přinášejí koše se sklizeným bavlněným vláknem. Muži pijí čaj, ženy pracují. Nikomu nepřijde na mysl se nad tím pohoršovat.

  Jednoduché, ale uklizené a čisté je toto sběrné místo, do něhož při západu slunce přinášejí koše se sklizeným bavlněným vláknem. Muži pijí čaj, ženy pracují. Nikomu nepřijde na mysl se nad tím pohoršovat.

 • V průběhu sklizně je někdy postel umístěná ve skladu. Pak si alespoň můžete být jisti, že se nic neztratí.

  V průběhu sklizně je někdy postel umístěná ve skladu. Pak si alespoň můžete být jisti, že se nic neztratí.

 • Dobrý výhled není tak důležitý jako dobře využité místo. A tak jsou bavlněná vlákna bez obalů, jako je pytel nebo hadr, nacpaná do prostoru pro cestující a do zavazadlového prostoru. Každý krychlový centimetr je zaplněn, doufejme, že je řidič šikovný.

  Dobrý výhled není tak důležitý jako dobře využité místo. A tak jsou bavlněná vlákna bez obalů, jako je pytel nebo hadr, nacpaná do prostoru pro cestující a do zavazadlového prostoru. Každý krychlový centimetr je zaplněn, doufejme, že je řidič šikovný.

 • Dopravní pás čistícího stroje přestal pro dnešek kupit bílé zlato. Jeden večer, jedna noc odpočinku, před pokračováním v příštím dni.

  Dopravní pás čistícího stroje přestal pro dnešek kupit bílé zlato. Jeden večer, jedna noc odpočinku, před pokračováním v příštím dni.

 • Před svou jurtou má tato selka jednoduchý stánek, kovový stůl s vyrobenou jednoduchou deskou. K dispozici je balená voda, jogurtové koule a Boorsok, tradiční smažené pečivo.

  Před svou jurtou má tato selka jednoduchý stánek, kovový stůl s vyrobenou jednoduchou deskou. K dispozici je balená voda, jogurtové koule a Boorsok, tradiční smažené pečivo.

 • Na silnici, nedaleko Dschal-Abad, kde se nachází projekt Helvetas/Cotonea-bio bavlna. V tomto regionu se neustále opakují násilné střety mezi Kyrgyzy a uzbeckou menšinou.

  Na silnici, nedaleko Dschal-Abad, kde se nachází projekt Helvetas/Cotonea-bio bavlna. V tomto regionu se neustále opakují násilné střety mezi Kyrgyzy a uzbeckou menšinou.

 • Kdo cestuje do Kyrgyzstánu, musí překonat vysoké průsmyky a projet hlubokými roklemi. Veliký kus země leží v Tien Shan, "Nebeských horách" – jsou dechberoucí, strmé a rozeklané

  Kdo cestuje do Kyrgyzstánu, musí překonat vysoké průsmyky a projet hlubokými roklemi. Veliký kus země leží v Tien Shan, "Nebeských horách" – jsou dechberoucí, strmé a rozeklané

Drancování během sovětské éry, dnes bio-bavlna Cotonea z projektu Helvetas.

Cotonea-bavlna je v Kyrgyzstánu a Ugandě organicky pěstovaná. Je zamezeno pěstování monokultur, dodržuje se střídání plodin. To znamená, že půda není vysílená. Naopak: v důsledku organického zemědělství je plodnější. Chemickému ošetření polí (hnojivy a pesticidy) je zcela zamezeno. Sklizeň bavlny se provádí ručně, čímž se dosahuje vyšší kvality. Nepoužívají se toxické prostředky jako při mechanizované sklizni.

V úzké spolupráci se švýcarskou pomocnou organizací Helvetas se Cotonea intenzivně angažuje od roku 2004 v pěstování bio-bavlny v Kyrgyzstánu. Díky více než 150-leté zkušenosti se zpracováním bavlny může Cotonea předat kyrgyzským zemědělcům cenné znalosti. Ti tak mohou soustavně zlepšovat svou bavlnu a dodávat bio-bavlnu ve vysoké kvalitě a čistotě.

Nabízíme místním zemědělcům prostřednictvím záruky výkupu dodatečné finanční zajištění a posilujeme v nich jejich sebeúctu. Kromě toho posíláme vzorky produktů do Kyrgyzstánu, takže zemědělci se mohou s projektem a následnými produkty lépe identifikovat, a také - být hrdi na sebe a svou práci.

Další výhoda této přímé účasti na procesu rozvoje: Cotonea je v přímém spojení s producenty bavlny a má na místě důvěryhodné osoby - správce. Osobní kontakty s našimi dodavateli jsou pro nás podmínkou: tak se nemusíme neustále spoléhat - jako mnoho velkých módních řetězců – na pochybné certifikáty od externích institucí, ale máme i vlastní kontrolu kvality a čistoty naší biobavlny.